حساب کاربری

عکس

غرفه گیوه بافی بازارچه صنایع دستی شهرضا

غرفه ترنج سرام در بازارچه صنایع دستی شهرضا

غرفه عروسک های بافتنی ترنج در بازارچه صنایع دستی شهرضا

غرفه چوب و تذهیب زرنگار در بازارچه صنایع دستی شهرضا

غرفه میناکاری ترنج در بازارچه صنایع دستی شهرضا

غرفه عروسک های بافتنی سیبل در بازارچه صنایع دستی شهرضا

غرفه کارگاهی هنرمندان ناشنوا در بازارچه صنایع دستی شهرضا

غرفه ترش و شیرین نارنج در بازارچه صنایع دستی شهرضا

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرضا از بازارچه صنایع دستی

حضور بازارچه تولیدات صنایع دستی در پنجمین جشنواره انار شهرضا

حضور هنرمندان بازارچه صنایع دستی در نمایشگاه کشوری سوغات در شهرضا

بازدید کارکنان روابط عمومی ادارات برق استان از بازارچه صنایع دستی شهرضا