تازه ها
پرفروش ها
پربازدیدها
پیشنهادها
فنجان و نعلبکی یلدایی
فنجان و نعلبکی یلدایی

فنجان و نعلبکی

قیمت توافقی جزئیات

ست لیوان و کاسه
ست لیوان و کاسه

ست یلدایی

قیمت توافقی جزئیات

لیوان کوچک آدم برفی
لیوان کوچک آدم برفی

لیوان

قیمت توافقی جزئیات

کاسه
کاسه

کاسه

قیمت توافقی جزئیات

فنجان با طرح انار
فنجان با طرح انار

لیوان

قیمت توافقی جزئیات

بشقاب هندوانه ای
بشقاب هندوانه ای

بشقاب

قیمت توافقی جزئیات

فنجان و نعلبکی سنتی یلدایی
فنجان و نعلبکی سنتی یلدایی

فنجان و نعلبکی

قیمت توافقی جزئیات

کاسه سنتی
کاسه سنتی

کاسه

قیمت توافقی جزئیات

تصویر
سفالستان

شرکت سفالستان به عنوان یکی از معتبرترین شرکت تولید کننده سفال وسرامیک درکشور می کوشد تا با ایجاد فضایی مناسب در جامعه ضمن کاربردی کردن سفال درامورزندگی وحفظ محیط زیست با به کارگیری ابزارهای فناورانه ، الگوهای برتر تولیدو بهره گیری از مزیت های رقابتی ، ضمن تعامل مناسب با کلیه نهادها و ارتباط سازنده با موسسات علمی و پژوهشی در جهت رشد و توسعه تولید ملی و ایجاد راهکارهای نوین در این امرمهم تلاش کرده و رضایت کلیه ذینفعان خود را به صورت حداکثری و متوازن تامین نماید.