حساب کاربری

شهر ملی سفال، عنوانی که روی کاغذ ماند

شهرضا در سال ۹۷ موفق شد عنوان «شهر ملی سفال» را به خود اختصاص دهد اما به نظر می‌رسد این عنوان همچنان روی کاغذ مانده است و اقدام در خور توجهی برای آن نشده است.

شهرضا از دیرباز به عنوان یکی از مراکز مهد صنعت سفال و سرامیک در کشور مطرح بوده و عنوان شهر ملی سفال را به خود اختصاص داده است.

پیشینه هنر سفالگری در شهرضا به قرن دوم هجری باز می‌گردد و در دوره صفویه  این هنر در شهرضا رونق گرفت. قرن معاصر اوج شکوفایی هنر سفالگری شهرضا بود به نحوی که کارگاه‌های تولیدی این شهر مملو از کارگران و خریداران این هنر سنتی بود.

لعاب فیروزه‌ای شهرضا و طرح گل و ماهی حاصل خلاقیت هنرمندان این دیار بوده که این نتیجه تلاش سفالگران به‌نام و هنرمندی است که دست ساخته‌های آن‌ها امروزه در جهان خودنمایی می‌کند.

چیزی که سفال شهرضا را از سفال همدان جدا می‌کند لعاب آن است، لعاب شهرضا صاحب سبک است زیرا این لعاب به صورت طبیعی درست می‌شود و شیمیایی نیست، رنگ آبی فیروزه‌ای سفال شهرضا مختص به خود است که با آبی فیروزه‌ای سفال همدان تفاوت دارد و آن هم از جهت سبز آبی بودن آن است که به واسطه خوردن انگور بر روی کایولن موجود روی سفال، این رنگ خاص به وجود می‌آید.

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*