حساب کاربری

سفالستان شهرضا

شرکت سفالستان به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های تولید کننده سفال و سرامیک درکشور می کوشد تا با ایجاد فضایی مناسب در جامعه، ضمن کاربردی کردن سفال در امور زندگی و حفظ محیط زیست با به کارگیری ابزارهای فناورانه، الگوهای برتر تولید و بهره گیری از مزیت های رقابتی، ضمن تعامل مناسب با کلیه نهادها و ارتباط سازنده با موسسات علمی و پژوهشی در جهت رشد و توسعه تولید ملی و ایجاد راهکارهای نوین در این امر مهم تلاش کرده و رضایت کلیه ذینفعان خود را به صورت حداکثری و متوازن تامین نماید.

 محصولات سفالستان

گالری عکس

اخبار و رویدادها